Botulism

By | 2013/09/19

Bakgrund
Bakterietoxin. Är ej en infektion. Clostridium botulinom-sporerna som bildas i en anaerob miljö och blockerar nervimpulser till tvärtstrimmig muskulatur och ger således förlamning i t.ex andningsmuskulatur. Vid ofullständig tillredning/konservering kan sporerna överleva och börja växa ut i en syrefri miljö. Toxinbildning sker ej i en sur eller salt miljö. Bakterien i sig är inte sjukdomsframkallande när den förekommer i maten, förutom hos spädbarn där bakterien kan överleva och få möjlighet att bilda toxin (spädbarnsbotulism). Spädbarn har blivit smittade av sporer som förekommit i honung.
Clostridium botulinom återfinns i jord och vattenrik miljö över hela världen.
Anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom.
Ett fåtal milliliter av toxinet räcker för att döda hela Sveriges befolkning.

Inkubationstid
6-36 h, ibland längre. Smittar ej från person till person.

Symtom
Illamående, kräkningar, diarré, sjukdomskänsla, yrsel, trötthet, muntorrhet, synstörningar r/t ögonmuskelförlamning. Halsont, talsvårigheter, andningsförlamning.

Behandling
Motgift, antitoxin.
Behandling av symtom (t.ex respirator).


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *