Category Archives: Kirurgi

Ileus

Bakgrund: Vid ileus är passagen i mag-tarmkanalen upphävd. Olika symtom om tarmvredet sker i tunntarm eller tjocktarm. Hur akut det är att operera är beroende på om det föreligger ischemi (strangulation) eller ej. Orsaker: Paralytisk/mekanisk. Paralytisk ileus (sekundär): Post-op, peritonit, tarmischemi, missbruk, läkemedel (opioider), elektrolytrubbningar. Mekanisk ileus (primär): Total eller partiell. Tunntarmsileus: Adherensileus är vanligast,… Read More »

Cholangit

Cholangit innebär infektion i de djupa gallgångarna. Orsak: Avflödeshinder (gallsten, tumör), skleroserande cholangit, papillstenos Symtom:  Gallstensanamnes, gallgångstumör. Smärta övre hö. kvadrant. Feber, frossa, ikterus, ev. chockbild, kraftigt medtagen pat. Charcots triad: Palp.ömhet över lever, feber, ikterus. Utredning: Temp, u-sticka, Hb, CRP, blododling, ultraljud. Charcots triad + ultraljud ger diagnos. Behandling: Fastande, Ringer-acetat, ev. chock-behandling, i.v. antibiotika,… Read More »

Cholecystit

Cholecystit = inflammation av gallblåsan. Etiologi: Försämrad avflöde från gallblåsan, vanligen pga gallsten. Symtom: Smärtor under hö. arcus samt. utstrålning mot ryggen. Påverkad pat. som har svårt att vara stilla. Kräkningar. Utlöses ofta av fet mat, äpple, morot (individuell). Riskfaktorer: Kvinnligt kön, graviditet, övervikt, ålder, hereditet. Utredning: Ultraljud galla, MRCP för närmare diagnostik. ERCP används… Read More »

Pneumothorax

Pneumothorax innebär att luft finns i det pleurala rummet. Orsak: Trauma mot thorax, inte sällan med samtidig revbensfraktur. Spontan pneumothorax, främst hos unga, smala, långa män. Medfödd lungdeformitet. Symtom/status: Svår bröstsmärta (ofta akut insatt), dyspné. Ytlig snabb andning, takykardi, nedsatt andningsljud över den aktuella lungan. Rtg pulm ger diagnos.

Divertikulit

Orsak Ökat tryck i tarmen (långvarig förstoppning) som tvingar tarmen att ge efter, lågt fiberinnehåll i maten, hög ålder, ökad risk hos rökare samt hög konsumtion av alkohol. När avföring fastnar i divertikeln/erna kan inflammation uppstå som kan orsaka blödning och perforation. Symtom Uppkördhet, ökad gasavgång, kramp nedre vä. fossa, diarré, förstoppning, feber, illamående. Nedsatt… Read More »

Pankreatit (akut)

Etiologi: Akut inflammation av pankreas. De flesta tillfriskar inom 3-5 dygn. 10-20% får ett allvarligt förlopp. Orsaker: alkohol (män), gallsten (kvinnor) (obstruktion sfinkter oddi) Symtom: Snabb epigstriell smärta, utstrålning rygg. Illamående, kräkningar, paralytisk ileus, lokal peritonit, subfebrilitet, cirkulatorisk påverkan Differentialdiagnoser: Ulcus ventrikuli, cholecystit, cholangit, rupturerande aortaaneurysm, hjärtinfarkt, basal pneumoni, ileus