Category Archives: Öron-näsa-hals

Menieres sjukdom

Symtom: Plötsligt insättande attacker av karusellyrsel, ensidigt öronsus, lockkänsla, hörselnedsättning. Orsak: Okänd patogenes. Troligen ökad vätskeansamling i innerörat. Ev. diskrepans mellan örats takt att dränera vätskan jämfört med vätskeproduktionen. När vätskemängden ökar påverkas sinnescellerna och ger ovan nämnda symtom. Kommer attackvis, och varar mellan 20 min upp till ett dygn, föregås av någon/några dagar m.… Read More »

Vestibularisneurit

Bakgrund: Inflammation på balansnerven. Orsak okänd, sannolikt virusangrepp på balansnerven. God prognos, de flesta blir helt återställda. Symtom: Subakut insättande rotatorisk yrsel, illamående, kräkning, vaknar ofta med symtomen, balanssvårigheter i stående, karusellyrsel. Behandling: Sjösjukemedel (antiemetika har sämre effekt). Vätska i.v. Steroider. Sjukgymnast. Mobilisering. Värst de första 2 dygnen, försvinner sedan succesivt under loppet av 3-4 veckor.