Category Archives: Symtom och kliniska fynd

Huvudvärk

Huvudvärk är ett mycket vanligt symtom, och en klar majoritet söker inte läkarvård för detta. Men när du träffar på en patient som klagar över huvudvärk finns här fakta, tips och råd. Anamnes: Debut • Kom huvudvärken plötsligt, eller smygande? Duration: • Hur länge har patienten haft huvudvärk? • Kort duration talar för akut åkomma.… Read More »

Babinskis tåfenomen

Ett positivt Babinskis tåfenomen är normalt hos barn under ~1 år (pga outvecklat nervsystem). Hos personer över ~1 år tyder ett positivt Babinski på en skada i de motoriska banorna i hjärnan eller ryggmärgen. Undersökningen är inte tillförlitlig hos kraftigt berusade personer. Hur? Smärtstimulering av måttlig grad med ett vasst föremål under foten. Föremålet dras… Read More »

Extrapyramidala symtom

Extrapyramidala symtom är i princip synonymt med parkinsonism. Parkinson är just den sjukdom som orsakar extrapyramidala symtom i 70-80% av fallen. Orsaker Orsaken till EPS är en underfunktion av dopamin (signalsubstans). Vid parkinson beror det en degeneration av de dopaminproducerade cellerna i substantia nigra. Vid neuroleptikabehandling med EPS-biverkningar beror symtomen på en tillfällig blockad av… Read More »

Ödem

Ödem = närvaro av överflödig vätska i det interstitiella rummet. Lokalt ödem: T.ex inflammationsreaktion, obstruktion av lymfkärl pga patologiska tillstånd (t.ex parasiter), venösa tromboser. Generellt ödem: Innebär generellt ödem i hela kroppen. Kan bero på t.ex hjärtsvikt, leverproblem, rubbad elektrolytbalans, njurkomplikationer. Varför får man ödem vid hjärtsjukdom? Vänsterkammarsvikt ger minskad kontraktionskraft → Leder till ett lågt… Read More »