Delirium tremens

By | 2016/12/05

Delirium tremens är en allvarlig komplikation till en omfattande alkoholkonsumtion. Hos personer med svår alkoholmissbruk kan delirium tremens framträda efter ~2-3 dagar efter det att alkoholen lämnat kroppen.

Alkoholabstinens kräver ofta behandling inom sluten vård och syftar till att förebygga delirium tremens, abstinenskramper och Wernicke-Korsakoff-syndrom (tiamin-brist).

Förutom abstinensbesvär finns följande symtom vid delirium tremens:

  • Svår konfusion
  • Agitation
  • Hallucination
  • Takykardi (puls >100 slag/min)
  • Hypertoni
  • Hypertermi (förhöjd kroppstemp)
  • Svettningar
  • Vätskeförluster
  • Tremor (skakningar)

Behandling
Bensodiazepiner har bra dokumenterad effekt och ges dagligen samt vid behov. Patientens puls styr fortsatt behandling, skall ligga < 100 slag / min. Ev. alimemazin för sömnen och karbamazepin för att motverka krampanfall. Obehandlat kan delirium tremens leda till cirkulationssvikt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *