Essentiell tremor

By | 2013/10/10

Bakgrund
Oklar neurologisk rubbning som är till stor del ärftlig, kallas ibland familjär tremor. Relativt vanlig, ses hos 5% hos personer över 60 år. Kan debutera tidigt (skolåldern). Sen debut kallas senil tremor. Essentiell tremor är tre gånger vanligare än Parkinsons sjukdom.

Symtom
Ofrivilliga rörelser (hyperkinesi), ofta i övre extremiteter men även huvud, ben och bål. Även rösten och tunga kan påverkas.
Skakningarna vid essentiell tremor är ofta snabba och finvågiga. Vid Parkinssons är skakningarna långsamma och grovvågiga.
Tremorn kan i svåra fall vara invalidiserande med stor påverkan på ADL.

Diagnos
Finvågig, snabb tremor som debuterar efter 40 års ålder. Ofta finns hereditet. Pat. beskriver ofta att skakningarna funnits under många år. Vid essentiell tremor rör det sig om postural- och intentionstremor (se nedan) till skillnad mot Parkinsons där det finns vilotremor. Tremorn försämras vid stress och lindras tillfälligt av alkohol (obs! självmedicinering). Sker ofta en långsam försämring av tremorn med stigande ålder.

Behandling
Ej botbar. Symtomatisk läkemedelsbehandling. Svårare fall behandlas med elektrostimulering av hjärnan (Deep Brain Stimulation). Eventuellt utesluta andra orsaker som t.ex. läkemedelsutlöst tremor, hypertyreos

 


 

Olika typer av tremor:
Postural: Ej tremor i vila. Accentueras vid statisk belastning. Ökar vid stress. Detta ses vid essentiell tremor.
Vilotremor: Tremor dämpas vid rörelse, vanligaste orsak är Parkinssons.
Intentionstremor: Accentueras vid dynamisk aktivering (t.ex peka med handen/armen). Tremorn försvinner i vila.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *