NSAID-utlöst hjärtsvikt

By | 2012/03/02

Bakgrund: NSAID verkar genom en ickeselektiv hämning av enzymet cyklooxygenas (COX). Det är cyklooxygenas som ovandlar arakidonsyra till prostaglandiner. NSAID ger även skador på ventrikelslemhinnan samt påverkar trombocyterna. Patienter med latent hjärtsvikt är i hög grad beroende av njurprostaglandiner för att kunna upprätthålla en njurgenomblödning på normal nivå. ASA och NSAID sänker således även prostaglandinnivåerna i njuren vilket kan leda till natrium- och vattenretention och därmed hjärtsvikt.

Prostaglandinhämningen kan även leda till ökad perifer kärltonus och minskad genomblödning i bl.a. hjärnan, därav ev. biverkningar som t.ex konfusion och hallucinos.

Symtom: Samma symtom som vid manifest hjärtsvikt. Trötthet, ökad andfåddhet, ökad puls, andnöd och hosta på natten, ödem.

Behandling: Utsättning av NSAID. Noggrann övervakning. Följ Kreatininvärde.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *