Tag Archives: demens

Lewy Body-demens

Lewy Body-demens kallas också Lewykroppsdemens och upptäcktes på 80-talet när forskare hittade proteinansamlingar i nervcellerna i obducerade hjärnor från patienter med demens. Man tror att dessa proteinansamlingar påverkar acetylkolin och dopamin och får en signalstörande effekt.  Dessa Lewykroppar förekommer även hos Parkinsonspatienter, men det nya var att dessa proteinansamlingar sågs i hjärnbarken och hjärnstammen. Sjukdomen Lewy Body-demens kännetecknas… Read More »

Frontallobsdemens

Frontallobsdemens kallas också frontotemporal demens och pannlobsdemens och drabbar framförallt yngre personer, 50-60-årsåldern. Vissa drabbas så tidigt som i 40-årsåldern. Vid en frontallobsdemens förtvinar nervcellerna i pannloben och de främre tinningloberna. Liksom vid den vanligaste demenssjukdomen, Alzheimers, progredierar sjukdomen långsamt. Hjärnans främre delar styr bl.a. personlighet, självkontroll, socialt beteende, planering, koncentration, omdöme, insikt, impulskontroll och… Read More »