Tag Archives: diabetes

Latent autoimmun diabetes hos adulta (LADA)

Bakgrund Kallas också för ”diabetes 1.5”. LADA är en diabetestyp med drag av både typ 1 och typ 2-diabetes. Autoimmun sjukdom, där de insulinproducerande betacellerna på langerhanska öarna förstörs likt vid typ 1. Men de drabbade är äldre (oftast >35) och det är ett långsammare förlopp likt vid typ 2-diabetes. Den autoimmuna destruktionen går inte lika… Read More »

Metformin

Metformin (antidiabetikum) är antihyperglykemiskt. Det verkar genom att minska glukosfrisättning från levern samt ökar det perifera upptaget av glukos. Detta gör att det är inte möjligt att drabbas av hypoglykemi pga metformin. Då metformin är njurskadlig i för höga koncentrationer bör den sättas ut när det föreligger risk för uttorkning, vid t.ex hög feber, kräkningar,… Read More »