Tag Archives: hjärtsvikt

Ödem

Ödem = närvaro av överflödig vätska i det interstitiella rummet. Lokalt ödem: T.ex inflammationsreaktion, obstruktion av lymfkärl pga patologiska tillstånd (t.ex parasiter), venösa tromboser. Generellt ödem: Innebär generellt ödem i hela kroppen. Kan bero på t.ex hjärtsvikt, leverproblem, rubbad elektrolytbalans, njurkomplikationer. Varför får man ödem vid hjärtsjukdom? Vänsterkammarsvikt ger minskad kontraktionskraft → Leder till ett lågt… Read More »

NSAID-utlöst hjärtsvikt

Bakgrund: NSAID verkar genom en ickeselektiv hämning av enzymet cyklooxygenas (COX). Det är cyklooxygenas som ovandlar arakidonsyra till prostaglandiner. NSAID ger även skador på ventrikelslemhinnan samt påverkar trombocyterna. Patienter med latent hjärtsvikt är i hög grad beroende av njurprostaglandiner för att kunna upprätthålla en njurgenomblödning på normal nivå. ASA och NSAID sänker således även prostaglandinnivåerna… Read More »