Tag Archives: huvudvärk

Huvudvärk

Huvudvärk är ett mycket vanligt symtom, och en klar majoritet söker inte läkarvård för detta. Men när du träffar på en patient som klagar över huvudvärk finns här fakta, tips och råd. Anamnes: Debut • Kom huvudvärken plötsligt, eller smygande? Duration: • Hur länge har patienten haft huvudvärk? • Kort duration talar för akut åkomma.… Read More »

Meningit

Bakgrund Bakteriell meningit är en mycket allvarlig infektion. Initiala handläggning helt avgörande, 5-15% avlider. Meningokockbakterien tillhör den naturliga bakteriefloran i näsan. Om det finns/uppstår förbindelse mellan näsan-hjärnhinnorna så är risken större. Vid vissa kraniella skador ger man profylaktisk AB. Viral meningit sällan farlig. Symtom Ofta akut debut (timmar), kraftig huvudvärk, feber, illamående, kräkningar, allmänpåverkan, förvirring,… Read More »