Tag Archives: insulin

Latent autoimmun diabetes hos adulta (LADA)

Bakgrund Kallas också för ”diabetes 1.5”. LADA är en diabetestyp med drag av både typ 1 och typ 2-diabetes. Autoimmun sjukdom, där de insulinproducerande betacellerna på langerhanska öarna förstörs likt vid typ 1. Men de drabbade är äldre (oftast >35) och det är ett långsammare förlopp likt vid typ 2-diabetes. Den autoimmuna destruktionen går inte lika… Read More »

Diabetisk ketoacidos (DKA)

Bakgrund: Vid insulinbrist, ges ingen möjlighet för cellerna att ta till sig sockret. Cellerna börjar då istället att ta sin energi ifrån kroppsfettet. En (sur) biprodukt när fettet bryts ner i stor omfattning är ketoner. 25% av pat. har ingen tidigare känd diabetes. Mortalitet 0.5 – 10% och ju grövre acidos desto större risk. Högt B-glukos… Read More »