Tag Archives: kramper

Postapoplektisk epilepsi

Bakgrund: Postapoplektisk epilepsi (epilepsi efter stroke) bör alltid övervägas om en person med tidigare känd stroke åter drabbas av neurologiska symtom som motsvarar det tidigare drabbade området. Ca 5-10% av personer med tidigare stroke drabbas av postapoplektiska kramper. Detta innebär att det finns en stor risk för nya anfall, och motiverar därför en medicinering. Men… Read More »