Tag Archives: neuroleptika

Lewy Body-demens

Lewy Body-demens kallas också Lewykroppsdemens och upptäcktes på 80-talet när forskare hittade proteinansamlingar i nervcellerna i obducerade hjärnor från patienter med demens. Man tror att dessa proteinansamlingar påverkar acetylkolin och dopamin och får en signalstörande effekt.  Dessa Lewykroppar förekommer även hos Parkinsonspatienter, men det nya var att dessa proteinansamlingar sågs i hjärnbarken och hjärnstammen. Sjukdomen Lewy Body-demens kännetecknas… Read More »

Psykos

Bakgrund / Vad är en psykos? Ett allvarligt psykiskt tillstånd där den drabbade upplever omgivningen och sig själv på ett främmande och overkligt sätt. Psykos är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som har det gemensamma att man upplever verkligheten annorlunda, för den som är drabbad av en psykossjukdom är skillnaden mellan verklighet och fantasi inte… Read More »

Extrapyramidala symtom

Extrapyramidala symtom är i princip synonymt med parkinsonism. Parkinson är just den sjukdom som orsakar extrapyramidala symtom i 70-80% av fallen. Orsaker Orsaken till EPS är en underfunktion av dopamin (signalsubstans). Vid parkinson beror det en degeneration av de dopaminproducerade cellerna i substantia nigra. Vid neuroleptikabehandling med EPS-biverkningar beror symtomen på en tillfällig blockad av… Read More »