Tag Archives: Ödem

Erysipelas

Erysipelas = hudinfektion, ofta orsakad av att bakterier (oftast streptokocker) tränger in i skadad hudbarriär. Symtom och kliniska fynd: Oftast tydligt avgränsat område där man finner infektionstecken (svullnad, ömhet, rodnad, värmeökat), inte sällan i anslutning till ett sår, eksem. Pat. blir ofta allmänpåverkad med feber och frossa, kan även förekomma illamående och kräkningar. Venös insufficiens,… Read More »

Nefrotiskt syndrom

Nefrotiskt syndrom innebär kombinationen av följande: Uttalad proteinuri (>3.5g/d) Hypoalbuminemi (ju lägre S-albumin, desto svårare grad av nefrotiskt syndrom) Ödem Hyperlipidemi Orsak Nefrotiskt syndrom kan orsakas av en rad sjukdomar, både njursjukdomar och systemsjukdomar. Oavsett bakomliggande orsak, är det dock förändringen i den glomerulära filtrationen som är grunden till det nefrotiska syndromet; den glomerulära barriären påverkas, och leder… Read More »

Ödem

Ödem = närvaro av överflödig vätska i det interstitiella rummet. Lokalt ödem: T.ex inflammationsreaktion, obstruktion av lymfkärl pga patologiska tillstånd (t.ex parasiter), venösa tromboser. Generellt ödem: Innebär generellt ödem i hela kroppen. Kan bero på t.ex hjärtsvikt, leverproblem, rubbad elektrolytbalans, njurkomplikationer. Varför får man ödem vid hjärtsjukdom? Vänsterkammarsvikt ger minskad kontraktionskraft → Leder till ett lågt… Read More »