Tag Archives: tremor

Essentiell tremor

Bakgrund Oklar neurologisk rubbning som är till stor del ärftlig, kallas ibland familjär tremor. Relativt vanlig, ses hos 5% hos personer över 60 år. Kan debutera tidigt (skolåldern). Sen debut kallas senil tremor. Essentiell tremor är tre gånger vanligare än Parkinsons sjukdom. Symtom Ofrivilliga rörelser (hyperkinesi), ofta i övre extremiteter men även huvud, ben och bål.… Read More »

Extrapyramidala symtom

Extrapyramidala symtom är i princip synonymt med parkinsonism. Parkinson är just den sjukdom som orsakar extrapyramidala symtom i 70-80% av fallen. Orsaker Orsaken till EPS är en underfunktion av dopamin (signalsubstans). Vid parkinson beror det en degeneration av de dopaminproducerade cellerna i substantia nigra. Vid neuroleptikabehandling med EPS-biverkningar beror symtomen på en tillfällig blockad av… Read More »